Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

W granicach administracyjnych Nadleśnictwa Karwin umiejscowione są dwa Obszary chronionego krajobrazu:

1. „4 - Dolina Warty i Dolnej Noteci"-  ustanowiony został Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego w 2003 roku. Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie kulturowego i przyrodniczego krajobrazu wnętrza i krawędzi wielkich dolin rzecznych. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Karwin  obszar ten obejmuje zachodnią i północną część obrębu Lipki Wielkie, gdzie krajobraz urozmaicają liczne torfowiska, oczka wodne i ciekawa rzeźba terenu. Do cennych obiektów kulturowych należą cmentarzyska, średniowieczne osady, zabytkowe kościoły oraz liczne stanowiska archeologiczne.

2.  „6 - Pojezierze Puszczy Noteckiej"-  ustanowiony został Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego w 2003 roku. Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie krajobrazu leśno-jeziornego oraz krajobrazu lasów i polan śródleśnych. Krajobraz urozmaicają liczne jeziora i torfowiska, rzeźba terenu, w tym głębokie rynny polodowcowe. Do najciekawszych obiektów przyrodniczych na terenie tego obszaru należą rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, liczne źródliska, występujące chronione i rzadkie gatunki roślin (m.in. storczyki, rosiczki) i zwierząt (m.in. rybołowy, bociany czarne, bieliki). 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Informacja o pracy biura Nadleśnictwa Karwin w dniach 24 oraz 27 grudnia 2021 roku.

Informacja o pracy biura Nadleśnictwa Karwin w dniach 24 oraz 27 grudnia 2021 roku.

Dnia 24 grudnia 2021 roku, biuro Nadleśnictwa Karwin przy ulicy Pierwszej Brygady 18 w Drezdenku będzie otwarte dla interesantów do godziny 12.00.
Jednocześnie informujemy, że kasa Nadleśnictwa Karwin tego dnia będzie nieczynna. Zwracamy się z prośbą, aby ewentualne płatności zaplanowane tego dnia wykonać 23 grudnia 2021 roku.

Dnia 27 grudnia 2021 roku biuro Nadleśnictwa Karwin będzie, nieczynne dla interesantów przez cały dzień.