Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

W granicach administracyjnych Nadleśnictwa Karwin umiejscowione są dwa Obszary chronionego krajobrazu:

1. „4 - Dolina Warty i Dolnej Noteci"-  ustanowiony został Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego w 2003 roku. Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie kulturowego i przyrodniczego krajobrazu wnętrza i krawędzi wielkich dolin rzecznych. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Karwin  obszar ten obejmuje zachodnią i północną część obrębu Lipki Wielkie, gdzie krajobraz urozmaicają liczne torfowiska, oczka wodne i ciekawa rzeźba terenu. Do cennych obiektów kulturowych należą cmentarzyska, średniowieczne osady, zabytkowe kościoły oraz liczne stanowiska archeologiczne.

2.  „6 - Pojezierze Puszczy Noteckiej"-  ustanowiony został Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego w 2003 roku. Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie krajobrazu leśno-jeziornego oraz krajobrazu lasów i polan śródleśnych. Krajobraz urozmaicają liczne jeziora i torfowiska, rzeźba terenu, w tym głębokie rynny polodowcowe. Do najciekawszych obiektów przyrodniczych na terenie tego obszaru należą rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, liczne źródliska, występujące chronione i rzadkie gatunki roślin (m.in. storczyki, rosiczki) i zwierząt (m.in. rybołowy, bociany czarne, bieliki). 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Dni Trzebicza 2022

Dni Trzebicza 2022

Ochoczo skorzystaliśmy z możliwości uczestnictwa w Dniach Trzebicza 2022. Wczesnym popołudniem w sąsiedztwie stadionu piłkarskiego Klubu Sportowego „Uran” Trzebicz ustawiliśmy stoisko promocyjno-edukacyjne Nadleśnictwa Karwin. Dla przybyłych gości serwowaliśmy kawę żołędziową, słodkie ciastko zbożowe oraz chętnie rozmawialiśmy na temat prowadzonej przez nas zrównoważonej gospodarki leśnej. Na najmłodszych odbiorców czekał wachlarz atrakcji z nagrodami, miedzy innymi leśne rebusy, roślinne koło fortuny czy zwierzęce malowanki.

Dni Trzebicza obfitowały w niezliczone atrakcje. Były występy lokalnych artystów, rajd rowerowy czy dmuchane zamki dla dzieci. Dziękujemy za zaproszenie, miło było nam współtworzyć interesujące wydarzenie podczas wakacyjnego weekendu.