Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

W granicach administracyjnych Nadleśnictwa Karwin umiejscowione są dwa Obszary chronionego krajobrazu:

1. „4 - Dolina Warty i Dolnej Noteci"-  ustanowiony został Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego w 2003 roku. Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie kulturowego i przyrodniczego krajobrazu wnętrza i krawędzi wielkich dolin rzecznych. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Karwin  obszar ten obejmuje zachodnią i północną część obrębu Lipki Wielkie, gdzie krajobraz urozmaicają liczne torfowiska, oczka wodne i ciekawa rzeźba terenu. Do cennych obiektów kulturowych należą cmentarzyska, średniowieczne osady, zabytkowe kościoły oraz liczne stanowiska archeologiczne.

2.  „6 - Pojezierze Puszczy Noteckiej"-  ustanowiony został Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego w 2003 roku. Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie krajobrazu leśno-jeziornego oraz krajobrazu lasów i polan śródleśnych. Krajobraz urozmaicają liczne jeziora i torfowiska, rzeźba terenu, w tym głębokie rynny polodowcowe. Do najciekawszych obiektów przyrodniczych na terenie tego obszaru należą rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, liczne źródliska, występujące chronione i rzadkie gatunki roślin (m.in. storczyki, rosiczki) i zwierząt (m.in. rybołowy, bociany czarne, bieliki). 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

4 Leśny Rajd Hulajnogowy w Grotowie - relacja

4 Leśny Rajd Hulajnogowy w Grotowie - relacja

W dniach 25-26 czerwca odbył się 4 Leśny Rajd Hulajnogowy w Grotowie.

Wydarzenie promujące przyjazne środowisku środki transportu oraz ideę zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Zorganizowane wspólnymi siłami Nadleśnictwa Międzychód, Nadleśnictwa Karwin oraz właścicieli komercyjnego pola biwakowego Grotów 5. Odbyło się pod patronatem honorowym Pana Andrzeja Szelążka Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie oraz patronatem Pani Karoliny Piotrowskiej Burmistrz Drezdenka.

Dzięki Uczestnikom, którzy przybyli z najdalszych zakamarków Polski stworzyliśmy fantastyczny rajd. W ciągu dwóch dni siłami własnych mięśni pokonaliśmy około 50 kilometrów piasków i szutrów Puszczy Noteckiej. Pomimo afrykańskiego upału oraz drobnych kontuzji ilość endorfin "hulaczy" rosła z każdym pokonanym kilometrem. Było to prawdziwe puszczańskie święto przyjaznych środowisku środków lokomocji.

Poza hulaniem, interesujące wykłady dla przybyłych gości przeprowadzili: Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzychód Pan Sylwester Morawiak, dotyczący specyfiki gospodarki leśnej Puszczy Noteckiej oraz Pan Marek Nowak pracownik Nadleśnictwa Międzychód, który opowiedział historię polskiego pogranicza oraz zaginionej osady Radusz. Co więcej warsztaty z podstaw bushcraftu i survivalu przeprowadził zaprzyjaźniony
z Nadleśnictwem Karwin bushcrafter Pan Konrad Busza. 

Nie zabrakło hulajnogowych opowieści przegotowanych przez uczestnika wydarzenia Pana Mirosława Gliszczyńskiego oraz retransmisji spektaklu teatralnego: "Świat nie jest wcale zły. Hulanki Dominika" opisującego przygody na hulajnodze pracownika Nadleśnictwa Karwin.

Do udziału w rajdzie przystąpiło dwadzieścia pięć hulajnóg z całej Polski. Podczas warsztatów liczba uczestników wzrosła do 40 osób.

Serdecznie dziękujemy za udział w Rajdzie. Na koniec pozostaje nam powiedzieć - zapraszamy, do zobaczenia za rok podczas jubileuszowego 5 Leśnego Rajdu Hulajnogowego w Grotowie.