Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Dbamy o to, by las był zawsze...

Jednym z podstawowych obowiązków leśników jest dbałość o to, by niezwłocznie po wyrębie dojrzałego drzewostanu w jego miejscu pojawiło się nowe pokolenie w postaci uprawy leśnej. Szczególny nacisk kładziemy na wzbogacenie składu gatunkowego poprzez wprowadzanie gatunków liściastych w miejscach, gdzie jest to tylko możliwe. W ten sposób zwiększana jest odporoność lasu na szkodliwe czynniki. W odtwarzaniu lasu preferowane jest odnowienie naturalne, czyli powstałe z opadłych na glebę nasion drzewostanu macierzystego.

Leśnicy od kilkunastu lat nieustanie zwiększają lesistość kraju. Njabardziej popularną akcją jest "1000 drzew na minutę".

 

Co można zrobić w jedną, krótką minutkę?
Można posadzić 1000 drzew.
Lasy Państwowe co roku sadzą około 500 000 000 drzew.
800 mln drzew i krzewów produkują szkółki leśne.
Co roku sadzonych jest coraz więcej drzew liściastych, dzięki czemu ich udział procentowy od czasu wojny zwiększył się z 13 do 23%.

 

 

Teraz kilka słów o hodowli...

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.
 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zapraszamy po świąteczne choinki

Zapraszamy po świąteczne choinki

Informujemy, że od 7 grudnia, codziennie do wyczerpania zapasów, w godzinach 7-15 możecie nabyć przed siedzibą Nadleśnictwa Karwin (ul. Pierwszej Brygady 18, 66-530 Drezdenko) żywą, ekologiczną i pachnącą choinkę - drzewka świerka i jodły i sosny dostępne w cenach:

 

Świerk

 •  do 90 cm - 20 zł,
 •  1,0-1,5 m - 30 zł
 •  1,6-2,5 m - 40 zł
 •  2,5 m i wyżej -50 zł

 

Sosna

 •  do 90 cm - 10 zł,
 •  1,0-1,5 m - 15 zł
 •  1,6-2,5 m - 25 zł
 •  2,5 m i wyżej -30 zł

 

Jodła

 •  do 90 cm - 30 zł,
 •  1,0-1,5 m - 50 zł
 •  1,6-2,5 m - 80 zł

 

Sprzedaż będzie się odbywać przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Zapraszamy serdecznie!

 

Informację szczegółowe na temat cen znajdują się w pliku (.pdf) dostępnym na dole strony