Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Dbamy o to, by las był zawsze...

Jednym z podstawowych obowiązków leśników jest dbałość o to, by niezwłocznie po wyrębie dojrzałego drzewostanu w jego miejscu pojawiło się nowe pokolenie w postaci uprawy leśnej. Szczególny nacisk kładziemy na wzbogacenie składu gatunkowego poprzez wprowadzanie gatunków liściastych w miejscach, gdzie jest to tylko możliwe. W ten sposób zwiększana jest odporoność lasu na szkodliwe czynniki. W odtwarzaniu lasu preferowane jest odnowienie naturalne, czyli powstałe z opadłych na glebę nasion drzewostanu macierzystego.

Leśnicy od kilkunastu lat nieustanie zwiększają lesistość kraju. Njabardziej popularną akcją jest "1000 drzew na minutę".

 

Co można zrobić w jedną, krótką minutkę?
Można posadzić 1000 drzew.
Lasy Państwowe co roku sadzą około 500 000 000 drzew.
800 mln drzew i krzewów produkują szkółki leśne.
Co roku sadzonych jest coraz więcej drzew liściastych, dzięki czemu ich udział procentowy od czasu wojny zwiększył się z 13 do 23%.

 

 

Teraz kilka słów o hodowli...

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.
 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Oferta edukacji zdalnej Nadleśnictwa Karwin

Oferta edukacji zdalnej Nadleśnictwa Karwin

Nadleśnictwo Karwin czynnie włączając się do realizowanej w szkołach oraz placówkach oświatowych edukacji w trybie zdalnym przedstawia ofertę dedykowaną na semestr letni.

Wspomagamy nauczycieli przyrody, biologii czy geografii.

Realizujemy w trybie zdalnym następujące tematy zajęć:

 • Edukacja poprzez gry i zabawy
 1. Przyroda w oczach artysty;
 2. Jakim jestem zwierzakiem?
 3. Namaluj wirtualny listownik;
 • Promocja drewna
 1. Malowana deska;
 • Edukacja leśna dla zrównoważonego rozwoju
 1. Środki transportu przyjazne środowisku;
 2. Świadoma konsumpcja - właściwy wybór;
 • Leśne ekspertyzy
 1. Sok z kapusty;
 • Poznajmy się
 1. Czym zajmuje się leśnik?
 • Lasy świata
 1. Roślinność Bliskiego Wschodu;

Edukator leśny dołączy do wirtualnej klasy w programach, których Państwa szkoła realizuję edukację (np. Meet, Zoom czy MS Meeting). Możemy również zorganizować własną wirtualną klasę korzystając z aplikacji CISCO Webec Meeting, gdzie zaprosimy uczniów oraz opiekunów.

Zajęcia są bezpłatne.

Trwają zwyczajowo 1 lub 2 jednostki lekcyjne.

Edukacja zdalna możliwa jest w każdym zakątku Polski, nie tylko w terenie administracyjnym Nadleśnictwa Karwin.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu: Dominik Wieczorkiewicz – Specjalista SL ds. edukacji – 691-362-520, d.wieczorkiewicz@szczecin.lasy.gov.pl

Ponadto już od poniedziałku 18 stycznie, wracamy czynnie do zajęć edukacji stacjonarnej (w przedszkolach, zerówkach, klasach I-III) położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Karwin. Szczegółowy program edukacji stacjonarnej znajduje się: https://karwin.szczecin.lasy.gov.pl/oferta-edukacyjna#.YAGJDRZ75PY