lista aktualności lista aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nadleśnictwo Karwin zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Karwin wprowadzonego Zarządzeniem nr 5/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Karwin z dnia 02.02.2022 r. pn. „Remont sztucznego zbiornika wodnego stanowiącego punkt czerpania wody ppoż. nr 7 w leśnictwie Lubiatów – VI postępowanie”.

Uzasadnienie wyboru znajduje się w załączeniu na dole strony - plik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.