lista aktualności lista aktualności

Powołano zespół Lokalnej Współpracy w Nadleśnictwie Karwin

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Pan Jarosław Staniszewski Decyzją z dnia 5 lutego 2024 roku, powołał Zespół Lokalnej Współpracy w Nadleśnictwie Karwin.

Zespół powołany został jako organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w sprawach dotyczących lasów o zwiększonej funkcji społecznej w związku z opracowaniem projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Karwin na lata 2025-2034. 

Do zespołu powołani zostali:

 1. Dłubała Bartosz – Kierownik Ośrodka Terapii Grunwald Stanisław Bojkowski Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy im. Prof. Wiktora Degi w Gościmiu;
 2. Filistowicz Andrzej – Łowczy Koła Łowieckie Darz Bór Drezdenko;
 3. Grabowska Małgorzata – Sołtys wsi Zielątkowo;
 4. Jung Marcin – przedsiębiorca leśny;
 5. Kaczmarczyk Wojciech – Prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Cyklistów Jednoślad Drezdenko;
 6. Kaczmarek Joanna – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Karwin;
 7. Kuchowicz Jan – Wicestarosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego;
 8. Kuska Wojciech – Dyrektor Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku;
 9. Mądrawska Agnieszka – Pracownik Publicznego Przedszkola w Drezdenku;
 10. Miron Andrzej – Sołtys wsi Niegosław;
 11. Piotrowska Karolina – Burmistrz Drezdenka;
 12. Ruszkiewicz Aleksandra – Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Karwin;
 13. Śpiołek Bogumił – Członek Koło Łowieckie Noteć Gościm.