lista aktualności lista aktualności

Ferie zimowe z Nadleśnictwem Karwin

W dwa środowe przedpołudnia w siedzibie Nadleśnictwa Karwin przy ulicy Pierwszej Brygady 18 w Drezdenku odbyły się kreatywne warsztaty wytwórcze skrzynek lęgowych. Zajęcia dedykowane były uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych.

Już na etapie zapisów, pozytywnie zaskoczyło nas duże zainteresowanie. Limit miejsc został szybko wyczerpany, dlatego podjęliśmy decyzję o zwiększeniu liczby dostępnych stanowisk. Uczestnicy zaangażowali się podczas warsztatów czego wynikiem były kompletne skrzynki lęgowe typu A, dedykowane wróblom oraz sikorkom.

Ferie zimowe z Nadleśnictwem Karwin były pretekstem do poruszenia ważnych tematów dotyczących relacji człowieka z ptakami. Uczestnicy wysłuchali interesujących prelekcji na temat zimowego dokarmiania ptaków oraz dowiedzieli się jak prawidłowo zamontować skrzynkę lęgową w sąsiedztwie domów. Ponadto przy wykorzystaniu maskotek sensorycznych zapoznali się z odgłosami rodzimych ptaków. Samodzielnie wykonane skrzynki uczestnicy zabrali ze sobą. Dzięki informacji zwrotniej wiem, że wiele z nich zostało powieszonych w okolicznych parkach i lasach. Serdecznie dziękujemy dzieciom i opiekunom za udział i zaangażowanie podczas warsztatów.