lista aktualności lista aktualności

Drzewa świata

Drzewa możemy spotkać niemalże we wszystkich szerokościach geograficznych naszego globu. W naszym kraju lasy porastają ponad 1/3 powierzchni. W bogatych drzewostanach możemy spotkać gatunki liściaste oraz iglaste. Na pozostałych kontynentach występują drzewa tworzące tajgi, tundry czy lasy równikowe.  Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować kilka pocztówek -  drzewa porastające góry dawnej Abisynii.

Ważne jest, że niezależnie od miejsca gdzie rosną są niezwykle ważne w życiu ludzi. Od zarania dziejów stanowiły ważny budulec, tworzono z nich niezbędne do życia narzędzia i przedmioty. Można śmiało powiedzieć, że nasze życie uzależnione jest od obecności drzew.